सिलाई तालिम सुरु हुँदैछ। ミ★ अब कपडाको टुक्रामा आफ्नो कल्पना बुन्नुहोस्। ★彡 थप जानकारीको लागि कृपया: १) 0१-५५९0६६२ मा कल गर्नुहोस् वा २) फेसबुक पेजमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सीमित सिटहरू (मात्र ६ व्यक्तिको लागि) उपलब्ध छन्। १६ देखि ४० वर्षका […]